Tillhör du dem som

  • Är den ”duktiga” eller alltid ställer upp?
  • Anpassar ditt beteende och din personlighet efter andra?
  • Känner överdrivet ansvar för andras beteende och känslor?
  • Har svårt att sätta gränser och känner att du inte räcker till?
  • Är frustrerad över att andra inte gör som du vill?
  • Är omedveten om vad du egentligen känner, tycker och tänker?
  • Har ett överdrivet kontrollbehov?

Pilotgrupp startar 4/10

Du är inte ensam, hjälp finns att få för de som vill göra en förändring.

Medberoende

Beroende Coachen erbjuder stöd till dig som är anhörig eller medberoende till någon i din närhet som har missbruksproblematik med olika beroenden.

Coaching

Vi erbjuder enskilda samtal både online och telefonsamtal till dig som är anhörig eller medberoende. Vi erbjuder även parcoaching för er som vill utveckla er relation.

Gruppstöd

Dela dina tankar och erfarenheter som anhörig eller medberoende med andra personer i samma situation genom att träffas i grupp.

Vad är medberoende?

Medberoende är ett tillstånd som kan drabba vem som helst som lever tillsammans med en missbrukare. Det kan då handla om missbruk eller beroende av: alkohol, narkotika, spel, sex, internet, mat shopping, träning och arbete.

Medberoende tenderar att komma ifrån problemfyllda eller dåligt fungerande familjer. Medberoende drabbar alla åldrar och samhällsklasser och det syns inte utanpå. Det kan vara din mamma, vän, granne, pappa arbetskamrat, syster, bror eller någon på din arbetsplats.

 Medberoende tillståndet kan även drabba personer som lever ihop eller har någon i sin närhet med ex psykisk ohälsa, kriminalitet eller våld. Den som är medberoende är oftast inte medveten om att de blivit medberoende, då tillståndet gradvis ökar ju mer individen anpassar sitt beteende, personligt och känslomässigt efter den som är beroende i hopp om att kunna hjälpa. Vissa medberoende utvecklar egna beroenden som tex kärleksberoende, sockerberoende eller shoppingberoende för att nämna några. En del personer har ett medberoende beteende redan som små barn, andra har lärt sig det senare i livet.

Vill du veta mer?

Beroende Coachen erbjuder gruppcoaching och enskilda samtal online och på telefon till anhöriga och medberoende. Vilket gör att du kan befinna dig varsom helst i världen bara du har Wifi eller telefonförbindelse och ska ses som ett komplement i ditt tillfriskande till ev behandling. Välkommen att kontakta oss för att få mer information om hur våra tjänster kan stödja dig i ditt tillfrisknande.

Kontakta oss via formuläret så återkommer vi till dig.