5 enkla mindfulness övningar

5 enkla mindfulness övningar

Låt andningen komma i sin egen takt Sätt dig bekvämt. Fokusera på andningen. Gör inget för att förändra din andning utan invänta stunden när andningen vänder. Låt utandningen komma av sig själv. Öppna handen ”Knyt handen” om en ide som du har svårt att släppa taget...

Skuld och skam

Skam är en svår känsla att bära eftersom den angriper  vår självrespekt. Skam, till skillnad från att skämmas, är en djupt rotad känsla av att inte vara älskad, att inte duga och/eller en känsla av avsky inför den man är. En person som upplever skam är ofta...

Att sätta sunda gränser för dig själv

Försöker du ständigt vara andra till lags, men känner ändå att du aldrig räcker till? Gör du allt för dina närstående, men får inget tillbaka? Ta dig ur den klassiska kvinnofällan och lär dig säga stopp! Som medberoende kan detta vara en utmaning. Redan när vi är små...

Narcissist, hur vet vi det?

Alla har vi ett visst mått av narcissism; vi vill bli omtyckta och söker bekräftelse. Men hos vissa personer kan behovet vara så stort att de klassas som narcissister. Den kliniska benämningen är ”narcissistisk personlighetsstörning” och en sådan person är i längden...