Narcisistiska mönster

Narcisistiska mönster

Begreppet ”ett destruktivt narcissistiskt mönster” kan definieras som ett mönster av beteenden och attityder som avspeglar en narcissistisk personlighetsstörning, fast beteendena och attityderna är färre och/eller mindre intensiva. Ändå påverkar dessa beteenden och...
Är du beroende?

Är du beroende?

När tillvaron är tuffare än vi orkar och klarar av , använder vi oss av olika tillfälliga lösningar. I början ger det oss positiva upplevelser och extra energi, fast använder vi nödlösningar regelbundet, börjar kanske livet gå ut på att hantera själva nödlösningen...