Skuld och skam

Skuld och skam

Skuld och skam är två begrepp som ofta används för att beskriva samma fenomen. Dessa två begrepp skiljer sig åt en hel del när vi tittar närmare på dem. Skuld, som yttrar sig i skuldkänslor hos personer, inträffar när vi upplever att vi har gjort någonting fel. Kanske...