Olika mönster hos medberoende

Olika mönster hos medberoende

Förnekelsemönster: Jag har svårighet att identifiera det jag känner Jag förminskar, ändrar eller förnekar hur jag verkligen känner Jag upplever mig själv som totalt osjälvisk och hängiven andras välmående Mönster av låg självkänsla: Jag har svårigheter att ta beslut...