Förnekelsemönster:

 • Jag har svårighet att identifiera det jag känner
 • Jag förminskar, ändrar eller förnekar hur jag verkligen känner
 • Jag upplever mig själv som totalt osjälvisk och hängiven andras välmående

Mönster av låg självkänsla:

 • Jag har svårigheter att ta beslut
 • Jag dömer ut allt jag tänker, säger eller gör som i grova drag aldrig ”tillräckligt bra”
 • Jag blir besvärad av att ta emot erkännande och beröm eller gåvor
 • Jag begär inte av andra att tillgodose mina behov eller önskningar
 • Jag värderar andras godkännande av mina tankar, känslor och beteende framför mitt eget
 • Jag upplever mig inte som en älskvärd eller betydelsefull person

Eftergivenhetsmönster:

 • Jag äventyrar mina egna värderingar och integritet för att undvika avvisande eller andras ilska
 • Jag är väldigt känslig inför hur andra känner sig och jag känner detsamma
 • Jag är extremt lojal, håller mig kvar i skadliga situationer för länge
 • Jag värderar andras åsikter och känslor mer än mina egna och är rädd för att uttrycka mina egna åsikter och känslor som skiljer sig åt från deras
 • Jag åsidosätter mina egna intressen och hobbys för att göra det andra vill
 • Jag nöjer mig med sex när jag vill ha kärlek

Kontrollmönster:

 • Jag tror att de flesta andra människor är oförmögna att ta hand om sig själva
 • Jag försöker övertyga andra i vad de ”borde” tänka och hur de ”verkligen” känner
 • Jag blir förbittrad när andra inte låter mig hjälpa dem
 • Jag erbjuder frikostigt andra råd och vägledning utan att jag har blivit tillfrågad
 • Jag överöser de jag bryr mig om med gåvor och tjänster
 • Jag använder sex för att få gillande och för att bli accepterad
 • Jag behöver vara ”behövd” för att kunna ha en relation till andra