– Sex som ett resultat av kärlek eller god social samvaro mellan parterna, som frukt eller bieffekt av en i övrigt bra tid tillsammans, är den givna platsen och tiden för fysisk kärlek.

– Sex som plåster på såren efter upprörande konflikter, kriser och gräl är den drogmässiga eller diffade användningen. På sikt ger sådan sex mer smärta.

Människor som lider av sexberoende har förlorat sin förmåga att välja om de ska engagera sig i sexuella aktiviteter eller om de ska låta bli. Även om detta inte ursäktar deras beteende så visar det på ett tydligt sätt beroendets natur. De som mår dåligt eller känner obehag på grund av sina sexuella aktiviteter, på internet eller i livet, kan få hjälp genom att söka rådgivning hos en professionell behandlare som arbetar med sexberoende.

En sexberoende person utvecklar en ohälsosam eller destruktiv relation till de sexuella aktiviteter och de sexuella upplevelser han eller hon ägnar sig åt. De sexuella aktiviteterna sker på bekostnad av honom eller henne själv. Samvete, värderingar, relationer och socialt sammanhang kommer till skada. Man är huvudsakligen upptagen med sexuellt spänningssökande, sexuell njutning och sexuella kickar – vilket har lite eller inget alls att göra med vem man har sex med. För en del krävs ingen relation alls till andra människor.

Obalans i hjärnans belöningssystem

Som alla beroenden orsakar sexberoende en obalans i hjärnans belöningssystem. Den som är sexberoende sexualiserar olika känslor på ett ohälsosamt sätt och kan till exempel få sexuella impulser vid rädsla, smärta, ilska, skam- eller skuldkänslor. Den sexberoende utvecklar ett självskadebeteende. Det som till en början kanske kändes lustfyllt, spännande och skönt sker efter hand på ett tvångsmässigt sätt.