Hur många av oss har inte upplevt smärtsamma relationer?

Relationer som redan är dödsdömda från första stund och ju svårare relationen är desto större blir vårt behov av att kontrollera den och desto större blir vår kamp för att få den att förändras. Att vinna kärleken, att förvandla distans och avståndstagande till kärlek genom att älska ännu mera….Visa mer…. ändras mer….

Oftast är det kvinnor som fastnar i dessa beteenden. Vi brukar säga att kvinnor bränner ut sig i relationer, män i prestationer, även om det säkert finns undantag. En del av sanningen ligger i den vårdande sidan som är så typiskt kvinnlig som gör att  den omhändertagande sidan blir ett vapen som vi tror att vi kan använda oss av för att vinna den där mannen som är så svår att nå. Vi tror att om vi bara ger ännu mera kärlek, om vi bara bevisar för honom att han inte kan klara sig utan oss så kommer han att älska oss. Tids nog, och vi står ut med mycket.

När förälskelsen betyder smärta – då älskar man för mycket. När ens samtal med vänner mest handlar om honom och hans problem, hans tankar, hans känslor och nästan alla meningar börjar med ”han” – då älskar man för mycket.

 

Gamla mönster och känslomässigt sår

Den största rädslan vi människor bär på är rädslan att inte vara älskade och rädslan att bli övergiven. Detta är känslor som kom till under vår barndom, och vår grund läggs tidigt.

Extra stark blir vår rädsla om vi under vår barndom inte fick den kärlek och närhet som vi som barn behöver för att utveckla en sund självkänsa. När vi möttes av distans, av frånvarande eller självupptagna föräldrar som inte kunde ta emot all den kärlek vi hade att ge så skapades ett sår i oss där vi lärde oss att förknippa kärlek med smärta, att förknippa kärlek med lidande och vi lärde oss att för att få kärlek så måste vi förtjäna den, vi måste kämpa oss till den.

Detta får oss att dra till oss relationer där vi återskapar emotionell otillgänglighet för att läka ut vårt inre sår. Det är därför som vi dras till män och relationer där kärleken är omöjlig och där mannen är otillgänglig. En sådan relation blir till en känsla av trygghet för oss, det är något som vi är vana vid, kan och förstår, något som vi tror ska vara på det sättet därför hamnar vi automatiskt i ett sådant beteende i våra kärleksrelationer, situationer där vi måste kämpa oss till kärleken. Vi stannar i det som är bekant för oss.

Dessa relationer präglas ofta av en stark passion, en känsla av oemotståndlighet vilket bara väcker vår önskan efter mera. Ofta upplever vi i dessa relationer att männen till en början är väldigt uppvaktande för att sedan bli som förbytta och ta avstånd, att inte hålla vad de lovar och distansen är ett faktum. Detta får en människa som bär på ett sådant sår från barndomen att lägga all kraft och energi på att vinna tillbaka kärleken. Till varje pris, och vi fortsätter kämpa, dag efter dag, år efter år…

Denna kamp för att bli sedd och denna känsla av att vara oönskad och den brist på kärlek och trygghet i nära relationer som har upplevts i barndomen gör att dessa kvinnor (och även män) är beredda att vänta och hoppas och försöka ännu mer att vara till lags. Där lever man på hoppet att i morgon så blir allt annorlunda, i morgon så kommer han att inse hur mycket han älskar mig och så har man genast lagt allt sitt fokus på den andre personen för att slippa se sina egna sår och problem.

Ofta upplever personer med denna problematik att relationer som känns trygga, (där den andre överöser med kärlek och bekräftelse och där det finns en vilja och ett genuint intresse för oss av den andre partnern) som tråkiga,förutsägbara och passionslösa. Så länge vi har denna problematik så kommer attraktion endast att upplevas med män/relationer som är ”omöjliga”. Klienter berättar ibland att de behöver någon som ”klarar av mig”. Detta beteende bränner ut oss och får oss att utplåna oss själva och vi tappar fotfästet och vi blir olyckliga och beroende.

 

Vägen ut

Det finns sätt att ta sig ur sådana här relationer. Fast först måste vi bli medvetna om vårt förflutna och att vi bär på detta beteende som faktiskt är att likna med missbrukarproblematik och kärleksberoende  (att göra sig beroende av den andres kärlek och bekräftelse för att få kicken av att känna sig behövd och älskad för att kompensera det sår som uppstått inom oss).

Genom att söka hjälp, låta tillfrisknandet bli viktigare än allt annat i livet, bli självisk, lära sig att älska och bekräfta sig själv och se sitt eget värde och genom att släppa kontrollen och våga se och ge sig in i relationer som är tvärt emot dessa så kan man ta sig ur detta beroende.

Låt dessa ord få bli din sporre, bestäm att du från och med nu väljer ett liv i glädje så kommer du att komma dit!

 

  • Det är du och bara du som kan göra en förändring i ditt liv!
  • Du är ansvarig för din lycka och sann kärlek!
  • Våga tro att kärleken och lyckan din!

 

Du är värd att vara lycklig och Du är värd det absolut bästa i ditt liv. Du är värdefull!

Vägledning och hjälp

Om du har den här problematiken och vill ha hjälp att komma ur det är du varmt välkommen att kontakta oss för en coachning och vägledning. Vi har efter en period av många klienter möjlighet att ta emot nya klienter.

Välkommen med ditt samtal!