Att man blivit ett vuxet barn beror ofta på att en eller båda föräldrarna som varit frånvarande av olika skäl. Annat har varit viktigare än barnen eller så har de varit fast något beroende och deras energi och uppmärksamhet har gått till det. Eller så har de suttit fast i varandras outredda konflikter, i ett beroende och medberoende som tagit för mycket energi.

Uppskattningsvis är mellan 20–30 procent av alla människor fast i olika beroende, och andelen närstående som på olika sätt är berörda är givetvis ännu högre. Många av dem är vuxna barn.

Utmärkande för vuxna barn är att de försöka förstå och klara av världen så gott det går. De allra flesta vuxna barn fungerar ofta väl, ibland för väl, men ibland känns det förvirrande och osäkert. Det måste man då dölja till varje pris för att framstå som kapabel och kompetent. Misstag och ”svagheter” vill man helst inte kännas vid, när det egentligen är det man behöver för att ge utrymme för en förändring. Men när man har hanterat livet genom att tidigt klara av stora saker, och är det så viktigt att just till varje pris ”klara av det”.

Det som hindrar mångas utveckling är när man är ett vuxet barn. Det innebär en människa som tvingats växa upp för tidigt och axla för mycket ansvar. Det gör att man fortfarande bitvis är ett osäkert barn inuti.

Känner du igen dig i detta?

• Gissar du dig till vad som är normalt beteende?
• Har du svårt att fullfölja ett projekt från början till slut?
• Ljuger du när det är lika enkelt kan säga sanningen?
• Dömer du dig själv skoningslöst?
• Har du svårt att ha roligt?
• Tar du dig själv på för stort allvar?
• Har du problem med nära relationer?
• Överreagerar du på förändringar som du själv inte styr över?
• Söker du ständigt godkännande och bekräftelse hos andra?
• Uppfattar du dig själv som annorlunda?
• Är du överdrivet ansvarstagande eller överdrivet oansvarig?
• Är du envist lojal, även mot dem som inte förtjänar det?
• Är du väldigt impulsiv?

Det är alla tecken på vuxna barn, och det är alla saker som man kan ta sig ur. Man kan växa vidare. Men först info om varför man blir ett vuxet barn.

Ur Sanna Edins bok ”Den Självläkande människan”