Att vara anhörig – att ha en vän, en partner, ett syskon eller en arbetskamrat med ett missbruk kan kännas tungt. Ofta känner vi någon i vår omgivning som lider med ett missbruk eller beroende. Och vi som lever med och runt en missbrukare ser ofta hur hen sakta förstör sitt liv och sig själva. Det finns mycket skuld och skam och ofta skäms den som missbrukar och skäms för att vi andra skäms över hur denne hanterar sitt missbruk.

När vi lever med en missbrukare suddas ofta våra gränser ut och blir mer och mer flytande. Vi tillåter mer och mer och märker ofta inte hur långt det gått eftersom det sker gradvis och under en lång tid. Många anhöriga är inte medvetna om hur mycket deras gränser och värderingar är flyttade.

Ett första steg är att börja lyssna på våra egna värderingar och sätta hälsosamma gränser, vilket kan kännas tufft och smärtsamt. Att ställa krav kan också skapa konflikter och göra hela situationen ohållbar. Vi kan aldrig hindra missbrukaren från att missbruka eller försöka övertala dem med någon större framgång. men vi kan ställa krav och du har alltid ett val, att stanna eller gå.

Missbrukaren har ett beroende till ”sin” drog och som anhörig kan vi lätt insjukna i medberoende, där vi inte längre lever vårt egna liv utan genom vår missbrukare där vi lägger vår totala uppmärksamhet på den beroende, vi får ett kontrollbehov och försummar våra egna behov, medlidande och kärlek förvandlas till självuppoffring.

Missbruken idag är många, bl a: alkoholmissbruk, sex-och relationsmissbruk, drogmissbruk, spelmissbruk, matmissbruk, shoppingmissbruk, sockermissbruk, arbetsnarkomani etc. Du bör förstå att om man lever med en aktiv missbrukare så blir livet ohanterligt så länge som du inte inser din egen maktlöshet vad avser missbruket.

Kontakta oss för ett kostnadsfritt rådgivningssamtal.