Medberoende är ofta ett sätt att undvika känslor genom att i stället fokusera på andra. Personer som är  medberoende upptäcker någon gång att de inte måste fokusera på sig själva om de tillbringar mycket tid med fokus på andra. Beroendet uppstår när en individ växer upp i en familj där det finns strikta regler. Familjer som vägrar att tillåta medlemmar att prata om sina känslor, som inte uppmuntrar medlemmar att lita på sina egna instinkter, och att berätta familjemedlemmar inte att rocka båten kommer ibland skapar individer predisponerade för codependent relationer.

Indirekt Kommunikation

Direkt kommunikation om känslor fungerar som ett motgift till beroende beteenden. Familjer som tenderar att skapa relationer som fokuserar starkt på indirekt kommunikation, såsom icke-verbal kommunikation eller använda budbärare för att skicka information fram och tillbaka.

Perfektion

Familjer med medberoende tenderar att fokusera starkt på perfektion, eller åtminstone utseendet av perfektion. Föräldrar vill oftast att deras barn gör dem stolta långt bortom realistiska förväntningar. Dessa barn känner ofta att de inte är tillräckliga eller inte uppfyller krav och förväntningar. Ofta förekommer hyckleri, de vuxna får göra saker som barnen inte får, eller inte tillåts säga nej.