1. Medberoende personer har svårt för att uppleva en hälsosam självkänsla. De pendlar ofta mellan att känna sig helt usla till att känna sig bättre än andra; att vara arrogant och grandios.

2. Medberoende personer har svårt att sätta hälsosamma gränser. Ett personligt gränssystem är en inre mekanism som både skyddar och bevarar en individs kropp, tankar, känslor och beteende. 3. Medberoende personer har svårt att äga (own) sin egen verklighet. Människor som är medberoende vet inte vem de är. De har svårt att se och definiera sin egen verklighet. 4. Medberoende personer har svårt att uppmärksamma och tillfredsställa sina egna önskningar och behov. 5. Medberoende personer har svårt att uppleva och uttrycka sin verklighet på ett balanserat sätt. En vanlig tendens är att leva i en eller annan extrem; antingen klär de sig perfekt och oklanderligt eller slarvigt och trasigt; antingen sätter de mycket starka gränser eller också har de inga eller mycket få gränser etc. Det är viktigt att förstå att medberoende inte enbart innefattar att man är närstående till någon som missbrukar någonting (alkohol, spel, sex, droger), utan medberoendets mekanismer genomsyrar i stort sett alla psykologiska problem man kan tänka sig. Medberoende är den största dolda sjukdomen och kostar miljarder i sjukskrivningar, utbrändhet, fysisk misshandel och sjukdomar… Kontakta oss för mer info om hur vi kan hjälpa dig Text Sanna Edin Författare till ”Den nya självläkande människan”