Ett sätt att definiera det är att det ”helt enkelt är en man eller kvinna vars hela liv och tankar kretsar kring en annan människas känslor, tankar, handlingar och beteenden”. Den personen kan t ex vara en anhörig (en partner eller nuvarande/före detta familjemedlem), en kollega eller en vän.

Lever du med någon idag som är närstående och som är missbrukare eller är du uppväxt med missbruket närvarande i din familj?

Missbruken idag är många, bl a: Alkoholmissbruk, sex-och relationsmissbruk, drogmissbruk, spelmissbruk, matmissbruk, shoppingmissbruk, sockermissbruk, arbetsnarkomani etc.Du bör förstå att om man lever med en aktiv missbrukare-så blir livet ohanterligt-så länge som du inte inser din egen maktlöshet vad avser missbruket.

Vi behöver inse att de anhöriga är de som har mest erfarenhet och upplevt sin närståendes missbruk under många år. Och troligtvis kommer att göra det i flera år till, och att de därmed kan spela en stor roll i missbrukarens förändring. Men, även om personen med missbruk inte vill förändra sig, så behöver de anhöriga hjälp för att inte gå ner sig i denna spiral av oro, ångest och stress. De ska inte behöva stå ensamma.

Du bör också inse att du ALDRIG är orsaken till någon annans missbruk – du kan bara vara en möjliggörare genom ett medberoende. Grundorsaken till alla beroenden är känslor och då pratar vi ofullbordade känslor. Så vad kan du då göra? Du kan sluta möjliggöra genom att bli varse och arbeta med ditt medberoende och genom att du arbetar med dig själv börja göra saker annorlunda.

Att vända spiralen är ovant fast det går med hjälp och stöd från andra som gjort det och med bra handledning.