Olika mönster hos medberoende

Förnekelsemönster: Jag har svårighet att identifiera det jag känner Jag förminskar, ändrar eller förnekar hur jag verkligen känner Jag upplever mig själv som totalt osjälvisk och hängiven andras välmående Mönster av låg självkänsla: Jag har svårigheter att ta beslut...

läs mer

Skuld och skam

Skuld och skam är två begrepp som ofta används för att beskriva samma fenomen. Dessa två begrepp skiljer sig åt en hel del när vi tittar närmare på dem. Skuld, som yttrar sig i skuldkänslor hos personer, inträffar när vi upplever att vi har gjort någonting fel. Kanske...

läs mer

Medberoendets rötter

Medberoende har ofta sina rötter i barndomen. Barn som växer upp i en dysfunktionell familj av något slag, får inte möjlighet att lära sig sätta sunda gränser. Detta kan leda till ett gränslöst beteende där vi låter andra människor styra oss, eller också är rädslan så...

läs mer

Självkänsla- vad är det?

Självkänsla handlar om hur du tänker och känner om dig själv. Om du har bra självkänsla, vet du att du är värdefull bara genom att vara. Det har inte att göra med om du är bra eller dålig på olika saker. Känslan av att du är okej går att träna upp. Självkänslan...

läs mer

Narcisistiska mönster

Begreppet ”ett destruktivt narcissistiskt mönster” kan definieras som ett mönster av beteenden och attityder som avspeglar en narcissistisk personlighetsstörning, fast beteendena och attityderna är färre och/eller mindre intensiva. Ändå påverkar dessa beteenden och...

läs mer

Är du beroende?

När tillvaron är tuffare än vi orkar och klarar av , använder vi oss av olika tillfälliga lösningar. I början ger det oss positiva upplevelser och extra energi, fast använder vi nödlösningar regelbundet, börjar kanske livet gå ut på att hantera själva nödlösningen...

läs mer

Några medberoende mekanismer

Dramatikberoende: När vi är engagerade i problem vet vi att vi lever. Att befinna sig i kristillstånd kan komma att kännas bekvämt och tryggt, och det räddar oss ur vardagstristessen. Orealistiska förväntningar: Att förvänta sig ett friskt beteende av sjuka människor...

läs mer

Dysfunktionella familjemönster

Medberoende är ofta ett sätt att undvika känslor genom att i stället fokusera på andra. Personer som är  medberoende upptäcker någon gång att de inte måste fokusera på sig själva om de tillbringar mycket tid med fokus på andra. Beroendet uppstår när en individ växer...

läs mer

Är du beroende av kärlek eller sex?

 Vad är sexmissbruk?Att inte kunna hantera eller utrycka sina känslor gör att man inte förmår vara intim. I brist på intimitet tar vi till andra intensiva känslor. För att inte känna ensamhet. I bland kallas det för dysberoende. Det är att vara bunden till tankar och...

läs mer

5 enkla mindfulness övningar

Låt andningen komma i sin egen takt Sätt dig bekvämt. Fokusera på andningen. Gör inget för att förändra din andning utan invänta stunden när andningen vänder. Låt utandningen komma av sig själv. Öppna handen ”Knyt handen” om en ide som du har svårt att släppa taget...

läs mer

Smärtsamma relationer -att älska för mycket…

Hur många av oss har inte upplevt smärtsamma relationer? Relationer som redan är dödsdömda från första stund och ju svårare relationen är desto större blir vårt behov av att kontrollera den och desto större blir vår kamp för att få den att förändras. Att vinna...

läs mer

Skuld och skam

Skam är en svår känsla att bära eftersom den angriper  vår självrespekt. Skam, till skillnad från att skämmas, är en djupt rotad känsla av att inte vara älskad, att inte duga och/eller en känsla av avsky inför den man är. En person som upplever...

läs mer

Att sätta sunda gränser för dig själv

Försöker du ständigt vara andra till lags, men känner ändå att du aldrig räcker till? Gör du allt för dina närstående, men får inget tillbaka? Ta dig ur den klassiska kvinnofällan och lär dig säga stopp! Som medberoende kan detta vara en utmaning. Redan när vi är små...

läs mer

Narcissist, hur vet vi det?

Alla har vi ett visst mått av narcissism; vi vill bli omtyckta och söker bekräftelse. Men hos vissa personer kan behovet vara så stort att de klassas som narcissister. Den kliniska benämningen är ”narcissistisk personlighetsstörning” och en sådan person är i längden...

läs mer

Fem kännetecken för medberoende

1. Medberoende personer har svårt för att uppleva en hälsosam självkänsla. De pendlar ofta mellan att känna sig helt usla till att känna sig bättre än andra; att vara arrogant och grandios. 2. Medberoende personer har svårt att sätta hälsosamma gränser. Ett personligt...

läs mer

Vad är en person som är medberoende och anhörig?

Ett sätt att definiera det är att det ”helt enkelt är en man eller kvinna vars hela liv och tankar kretsar kring en annan människas känslor, tankar, handlingar och beteenden”. Den personen kan t ex vara en anhörig (en partner eller nuvarande/före detta familjemedlem),...

läs mer

Medberoende och sockerberoende

  Mjöl, socker och andra raffinerade sockerprodukter, kan hos vissa personer som har en medfödd eller utvecklad känslighet i hjärnan, skapa ett beroende. Smyger du med maten? Gömmer du godis för dina nära och kära? Ljuger du om hur mycket du...

läs mer

5 tips för dig som äter för mycket ibland

Matmissbruk eller tvångsmässigt ätande karaktäriseras av ett tvångsmässigt/besatt förhållande till mat. En person som missbrukar mat börjar frekvent att äta mat okontrollerat, vilket ibland kan ta formen av hetsätning och under dessa perioder kan de uppleva sig som...

läs mer

Det börjar med dig

Varje relation i ditt liv kan helas, varje relation kan bli underbar, men det kommer alltid att börja med dig. Du måste ha modet att använda sanningen, att säga sanningen till dig själv, att vara fullständigt ärlig mot dig själv. Kanske behöver du inte vara ärlig mot...

läs mer

Intimitet kontra intensitet

- Sex som ett resultat av kärlek eller god social samvaro mellan parterna, som frukt eller bieffekt av en i övrigt bra tid tillsammans, är den givna platsen och tiden för fysisk kärlek. - Sex som plåster på såren efter upprörande konflikter, kriser och gräl är den...

läs mer

Varför blir man ett vuxet barn?

Att man blivit ett vuxet barn beror ofta på att en eller båda föräldrarna som varit frånvarande av olika skäl. Annat har varit viktigare än barnen eller så har de varit fast något beroende och deras energi och uppmärksamhet har gått till det. Eller så har de suttit...

läs mer

Tre steg ur medberoende mot personlig frihet

Under åren har jag försökt vara ”duktig” och klara av motgångar och svårigheter på egen hand. Tro, mig – det är bortkastad tid – det är tillsammans med andra som vi utvecklas och lär oss att hantera livet. Det är tillsammans med andra som vi upplever vårt eget värde....

läs mer