Olika mönster hos medberoende

Olika mönster hos medberoende

Förnekelsemönster: Jag har svårighet att identifiera det jag känner Jag förminskar, ändrar eller förnekar hur jag verkligen känner Jag upplever mig själv som totalt osjälvisk och hängiven andras välmående Mönster av låg självkänsla: Jag har svårigheter att ta beslut...
Skuld och skam

Skuld och skam

Skuld och skam är två begrepp som ofta används för att beskriva samma fenomen. Dessa två begrepp skiljer sig åt en hel del när vi tittar närmare på dem. Skuld, som yttrar sig i skuldkänslor hos personer, inträffar när vi upplever att vi har gjort någonting fel. Kanske...
Medberoendets rötter

Medberoendets rötter

Medberoende har ofta sina rötter i barndomen. Barn som växer upp i en dysfunktionell familj av något slag, får inte möjlighet att lära sig sätta sunda gränser. Detta kan leda till ett gränslöst beteende där vi låter andra människor styra oss, eller också är rädslan så...
Är du beroende?

Är du beroende?

När tillvaron är tuffare än vi orkar och klarar av , använder vi oss av olika tillfälliga lösningar. I början ger det oss positiva upplevelser och extra energi, fast använder vi nödlösningar regelbundet, börjar kanske livet gå ut på att hantera själva nödlösningen...
Är du beroende av kärlek eller sex?

Är du beroende av kärlek eller sex?

  Vad är sexmissbruk? Att inte kunna hantera eller utrycka sina känslor gör att man inte förmår vara intim. I brist på intimitet tar vi till andra intensiva känslor. För att inte känna ensamhet. I bland kallas det för dysberoende. Det är att vara bunden till tankar...