Olika mönster hos medberoende

Olika mönster hos medberoende

Förnekelsemönster: Jag har svårighet att identifiera det jag känner Jag förminskar, ändrar eller förnekar hur jag verkligen känner Jag upplever mig själv som totalt osjälvisk och hängiven andras välmående Mönster av låg självkänsla: Jag har svårigheter att ta beslut...
Medberoendets rötter

Medberoendets rötter

Medberoende har ofta sina rötter i barndomen. Barn som växer upp i en dysfunktionell familj av något slag, får inte möjlighet att lära sig sätta sunda gränser. Detta kan leda till ett gränslöst beteende där vi låter andra människor styra oss, eller också är rädslan så...
Självkänsla- vad är det?

Självkänsla- vad är det?

Självkänsla handlar om hur du tänker och känner om dig själv. Om du har bra självkänsla, vet du att du är värdefull bara genom att vara. Det har inte att göra med om du är bra eller dålig på olika saker. Känslan av att du är okej går att träna upp. Självkänslan...
Är du beroende?

Är du beroende?

När tillvaron är tuffare än vi orkar och klarar av , använder vi oss av olika tillfälliga lösningar. I början ger det oss positiva upplevelser och extra energi, fast använder vi nödlösningar regelbundet, börjar kanske livet gå ut på att hantera själva nödlösningen...
Några medberoende mekanismer

Några medberoende mekanismer

Dramatikberoende: När vi är engagerade i problem vet vi att vi lever. Att befinna sig i kristillstånd kan komma att kännas bekvämt och tryggt, och det räddar oss ur vardagstristessen. Orealistiska förväntningar: Att förvänta sig ett friskt beteende av sjuka människor...
Dysfunktionella familjemönster

Dysfunktionella familjemönster

Medberoende är ofta ett sätt att undvika känslor genom att i stället fokusera på andra. Personer som är  medberoende upptäcker någon gång att de inte måste fokusera på sig själva om de tillbringar mycket tid med fokus på andra. Beroendet uppstår när en individ växer...