Coaching

Vi erbjuder stöd till dig som är anhörig eller medberoende och saknar någon att dela dina tankar, funderingar eller erfarenheter och upplevelser med. I början kan det vara svårt att acceptera det som hänt och samtidigt som det känns ovant att prata om det så kan det var skönt att lyssna in.

Vi erbjuder samtal online och telefonsamtal till dig som är anhörig eller medberoende. Här kan du få verktyg som stödjer dig och stöttar dig. Under samtalen arbetar klient och terapeut aktivt tillsammans med att kartlägga och förstå klientens tankar, handlingsmönster och reaktioner i samspelet med sin omgivning. Genom att bli medveten och få förståelse om hur vi gör och tänker kan vi lättare göra förändringar och på så sätt påverka våra egna liv i en positiv riktning.

Våra samtal har sin grund i motiverande samtal, coachande förhållningssätt och KBT de utmärks av att vara strukturerade och målinriktade. Både klient och terapeut är aktiva under samtalet. Klienten arbetar med hemuppgifter i sin vardagliga miljö mellan samtalen för att hålla igång och komma vidare med sitt förändringsarbete. I KBT fokuseras främst nuet – vad det är som gör att problemet vidmakthålls idag. Tidigare erfarenheter och vår livshistoria är dock ofta mycket viktig för förståelsen av hur man fungerar idag.

Du börjar med ett Introduktionssamtal där vi pratar om din situation och vad du behöver. Utifrån din situation bokar vi upp ett antal sessioner i början 1-2 gånger i veckan och mot slutet 1-2 gånger i månaden. Utifrån dina förutsättningar och din situation lägger vi en plan med med enstaka samtal i kombination med gruppsamtal eller 10-20 samtal under ett år ibland fler.

ParCoaching

 

ParCoaching är för er som vill utveckla er relation och kärlek till varandra. ParCoaching är utvecklat för att locka fram det bästa i varje person. Vi har alla olika sätt att kommunicera på och ibland kan det vara svårt att förstå hur en annan person tänker, uttrycker eller beter sig. ParCoaching fokuserar på vad som är gemensamt och möjligt för båda parter, så att era styrkor kan användas för att överbrygga era utmaningar.
Det centrala i ParCoaching är att vi arbetar med att utveckla er relation till varandra. Till skillnad från terapi har coaching ett framtidsorienterat fokus och betonar det ni vill lyckas med istället för att fokusera på det som inte fungerar.
Att investera i sin relation skapar ett starkare VI där kännedom om varandras nuvarande situation och drömmar inför framtiden skapar förståelse och respekt. Konflikter kan bytas ut till en konstruktiv dialog där ni kan fokusera på det som är värdefullt för er båda.
Inledningsvis ringar vi tillsammans in var ni befinner er just nu i er relation och vad ni vill uppnå; hur ni skulle vilja ha det eller med andra ord var er längtan ligger. Vi kommer tillsammans med er fram till vilka delar ni behöver jobba med och hur ett upplägg skulle kunna se ut.

Gruppsamtal

I gruppen delar hur vi har det och jobbar på att skapa nya förutsättningar för framtiden. För många är detta ett efterlängtat och behövligt avbrott och möjlighet att ventilera sin livssituation, vid sidan av ev behandling och skapa nya hälsosamma vanor och bryta sitt egna destruktiva beteende och en mer holistisk livssyn.

Vi värnar om anonymitet, gruppintegritet och sekretess därför kommer vi ha ett samtal med dig innan du tar plats i någon grupp. Gruppen träffas online en gång per vecka under 2-3 timmar och du är med i gruppen under en längre period. Gruppen leds av en Internationellt Certifierad Recovery Coach/gruppstöds handledare med egen erfarenhet, och som genomgått behandling och utbildning.

Gruppsamtal är samtal online eller över telefon med 8-10 deltagare, vi har separata grupper för kvinnor och för män. Det finns förmiddagar, eftermiddagar, kväll och helg grupper. Under speciellt utsatta helger även extra insatta gruppsamtal och öppen grupp för både män och kvinnor.

Att göra förändringar i sin livsstil kan vara utmanande, Vi arbetar efter ett holistiskt synsätt där vi ser till helheten, kropp och sinne är ett system vilket gör att vi både arbetar med att lära våra klienter att skapa mer tid, energi och hållbara relationer.

Boka ett kostadsfritt rådgivningssamtal eller skicka din förfrågan till oss.