Vi erbjuder stöd till dig som är anhörig eller medberoende och saknar någon att dela dina tankar, funderingar eller erfarenheter och upplevelser med. I början kan det vara svårt att acceptera det som hänt och samtidigt som det känns ovant att prata om det så kan det var skönt att lyssna in.

Vi värnar om anonymitet, gruppintegritet och sekretess därför kommer vi ha ett samtal med dig innan du tar plats i någon grupp. Gruppen träffas online en gång per vecka under 2-3 timmar och du är med i gruppen under en längre period. Gruppen leds av en Internationellt Certifierad Recovery Coach/ gruppstöds handledare med egen erfarenhet, och som genomgått behandling och utbildning.

I gruppen delar hur vi har det och jobbar på att skapa nya förutsättningar för framtiden. För många är detta ett efterlängtat och behövligt avbrott och möjlighet att ventilera sin livssituation, vid sidan av ev behandling och skapa nya hälsosamma vanor och bryta sitt egna destruktiva beteende och en mer holistisk livssyn.

Gruppsamtal är samtal online eller över telefon med 8-10 deltagare, vi har separata grupper för kvinnor och för män. Det finns förmiddagar, eftermiddagar, kväll och helgs grupper.

Under speciellt utsatta helger även extra insatta gruppsamtal och öppen grupp för både män och kvinnor.

Temagrupper kombinerat med Onlinekurs 10 veckor

  • Kärleksfulla relationer
  • Mera självkänsla
  • Sockerfri
  • Personligt Ledarskap

Att göra förändringar i sin livsstil kan vara utmanande, Vi arbetar efter ett holistiskt synsätt där vi ser till helheten, kropp och sinne är ett system vilket gör att vi både arbetar med att lära våra klienter att skapa mer tid, energi och hållbara relationer.

Kostnad för gruppsamtal med 3 timmar per vecka 2000 kr via autogiro.

Kombinera gärna gruppsamtal med enskilda samtal till reducerat pris.

Kontakta oss för mer information