Vad är medberoende? 

• Du tar överdrivet mycket ansvar för, kontrollerar och oroa dig för den andra personen större delen av din vakna tid. 

• Du känner ofta vrede, bitterhet, dåligt samvete och skuld.

• Din omsorg om den andra gör att du drabbas av långvarig depression, ångest, fysiska sjukdomar eller utvecklar ett eget beroende. 

• Du låter dig bli sårad av samma person om och om igen. 

• Du skyddar den andra personen genom att ljuga, låna ut pengar eller försakar dina egna behov. 

• Du är rädd att bli avvisad eller lämnad och undervärderad din förmåga att klara dig själv. 

• Du är ofta rädd att utrycka dina känslor och åsikter eftersom du tror att det skulle leda till konflikt. 

• Du har ett stort behov av kontroll efter att känna dig behövd av andra.

Vad är medberoende? 

• Du tar överdrivet mycket ansvar för, kontrollerar och oroa dig för den andra personen större delen av din vakna tid. 

• Du känner ofta vrede, bitterhet, dåligt samvete och skuld.

• Din omsorg om den andra gör att du drabbas av långvarig depression, ångest, fysiska sjukdomar eller utvecklar ett eget beroende. 

• Du låter dig bli sårad av samma person om och om igen. 

• Du skyddar den andra personen genom att ljuga, låna ut pengar eller försakar dina egna behov. 

• Du är rädd att bli avvisad eller lämnad och undervärderad din förmåga att klara dig själv. 

• Du är ofta rädd att utrycka dina känslor och åsikter eftersom du tror att det skulle leda till konflikt. 

• Du har ett stort behov av kontroll efter att känna dig behövd av andra.

För att skapa hälsosamma relationer behöver vi ha en god självkänsla. Självkänsla bekräftas och får näring av medkänsla riktad mot sig själv. Detta innebär att vi behandlar oss själva med respekt  värme och förståelse när vi inte får saker och ting att fungera rätt. Ju mer själv-medkännande vi har, desto mer optimistiska, motiverade och positiva vi är. Hur vi relaterar till oss själva påverkar hur vi verkar i världen.

Att sätta gränser är ytterligare ett steg som behövs för att motverka medberoende. Utan fungerande fysiska och inre gränser låta vi folk köra över oss, vilket i sin tur kan vara en form av övergrepp. Gränser signalerar till andra att vi bryr oss om oss själva, utan dem förblir vi perenna offer, som alltid klagar över vad som har ”gjorts mot oss.”

Att växa upp med en dysfunktionell familj förvränger verkligheten. Att leva som vuxen tillsammans med någon som skadar dig känslomässigt, psykiskt eller fysiskt och att tolerera det är inte att leva i verkligheten. Att försöka ändra en annan till en idealiserad version av vem vi skulle vilja att de var är ett spel som ingen kan vinna. Men att äga din egen verklighet och uttrycka det är ett tecken på god psykisk hälsa.

Kontakta oss för mer information