Vad kan vi göra för dig?

Vi erbjuder dig som:

– Behöver någon att prata med, omgående kontakt via telefon.

– Vill bryta negativa vanor, stärka ditt självförtroende och självkänsla.

– Vill förbättra dina relationer.

– Vill gå från en diffus önskan om framtiden till tydligt formulerade mål

Någon att prata med, någon som kan förstå vad du går igenom, en mentor och bollplank på din väg mot självförverkligande.

 

Beroendecoachen är ett helt webbaserat företag som enbart arbetar med klienter och grupper digitalt, vi erbjuder enskilda coachingsamtal, gruppcoaching och onlineutbildning och är georafiskt obundna och kan arbeta med klienter oavsett var dessa befinner sig.

Historien bakom Beroendecoachen tar sin start i att initiativtagaren och grundaren själv har kämpat med medberoende och kärleksberoende och under stora delar av sitt liv kämpat med att hitta meningen i livet och relationen. Vändpunkten kom när sambons sexberoende kom fram och behandling började för dem båda. Frustrationen över att det saknades forum för dem båda utanför behandlingen där de kunde ventilera sina tankar och söka stöd. Idag lever de i tillfrisknande och utbildar och coachar andra i samma situation. För att skapa en stödjande struktur skapades ett flertal e-kurser bla i självkänsla och mindfullness som komplement till grupp- och samtal. Då detta saknades under deras behandling. För tillfället skrivs även en bok om medberoende.

Grupphandledare och coacher har flerårig erfarenhet av förändringsarbete och har arbetat med såväl företag som privatpersoner at xn--bst-vpn-5wa. De arbetar med samtalsstöd och motiverande samtal, mål och mening med fokus på klienten och var den befinner sig.

Några av de tekniker du möter i våra samtal är mindfullness, mental träning och meditation. Vi jobbar även med KBT-ACT. Under coachingsessioner har flera av våra klienter skapat nya resultat med NLP tekniker. Våra verktyg hjälper klienter att undanröja hinder, och begränsande föreställningar och skapa nya förutsättningar för att leva i en hälsosam relation där vi bygger självkänsla och tillit till oss själva.

Vi tror på den inneboende kraften hos individen och på att erfarenhet ger en ökad förståelse, därför har många av våra handledare och coacher egen erfarenhet av medberoende eller är anhöriga. och har själva börjat som klienter för att jobba med sig själva.

Boka ett kostnadsfritt rådgivnigssamtal här

Prislista