Självkänslan betyder mycket för hur du mår. En stabil självkänsla hjälper dig att våga göra saker du vill, och att säga ja och nej till saker. Om du har det jobbigt med självkänslan kan det leda till att du låter bli att göra sånt som du egentligen vill. I stället kanske du gör saker som du inte har lust med, eller gör saker bara för att andra vill det.

Självkänsla, självförtroende, självmedkänsla

• Självkänsla handlar om hur du ser på vem du är som person, med både dina starka och svaga sidor.

• Självförtroende handlar om att du vet att du är bra på att göra vissa saker.

• Självmedkänsla kallas det som handlar om att du ska vara snäll mot dig själv och inte döma dig själv om du misslyckas.

De olika sakerna hänger ihop. Men man kan ändå till exempel ha svag självkänsla, fast man har självförtroende och vet att man är väldigt bra på något.

En stabil självkänsla kan göra att du vågar ta beslut som är bra för dig. Du får större makt över ditt liv. När du själv kan bestämma och påverka ditt liv är det också lättare att få en bra självkänsla.

Om du känner att du inte kan påverka ditt liv kan självkänslan sjunka. Det kan bli så om du till exempel har sökt jobb länge utan att få något, eller om personer som du bor med bestämmer för mycket över ditt liv. Då kanske det känns som om du inte duger som du är.

Syns inte alltid utanpå

Det är svårt att se utanpå hur en person upplever sin självkänsla. Någon som till ytan verkar väldigt lyckad, ser bra ut och har många vänner, kan i själva verket känna att hon eller han inte duger och räcker till. Och en som har stabil självkänsla kan ändå vara blyg och ogilla att ta plats.