Matmissbruk eller tvångsmässigt ätande karaktäriseras av ett tvångsmässigt/besatt förhållande till mat. En person som missbrukar mat börjar frekvent att äta mat okontrollerat, vilket ibland kan ta formen av hetsätning och under dessa perioder kan de uppleva sig som utom kontroll och desperata. Det är vanligt att man fortsätter att äta långt efter att man blivit mätt. Detta följs av känslor av skuld och ånger. Matmissbrukare, eller tvångsmässiga överätare, karaktäriseras av att de äter när de inte är hungriga. De skiljer sig vanligen från bulimiker genom att de inte kompenserar sitt ätbeteende genom att kräkas. Beteendet leder oftast till viktökning.

För dig som ibland känner att du dövar dina känslor med mat kommer fyra tips på bättre struktur. Det handlar om att bli medveten om orsakerna till ditt känslomässiga ätande – och få mentala och konkreta verktyg att förändra- Ofta är det lite tafatta, hjälplösa känslor som startar känsloätandet – oro, besvikelse, mindervärdeskänslor. Ilska är mindre vanligt. När vi är arga är vi oftast aktiva, agerande. Personer som ställer höga krav på sig själva och har stort behov av att vara till lags tar ofta till känslomässigt ätande. Stress bidrar

 1) Ersätt kaos med struktur: skapa en långsiktig plan för när och vad du ska äta, även godsaker som ger välbefinnande. Grunden är att helt undvika spontana beslut och att aldrig äta något som inte ingår i planen.

2) Ät bara mat du tycker om. Du kan inte lura ditt undermedvetna. Välj kött om du alltid tyckt om det, välj fet mat, sallad eller frukt om du gillar det. Det viktiga är att ta kontroll över mängden och bryta ditt omedvetna ätande. Med tiden kan du utforska nya maträtter.

3) Lär känna din hunger: Det mesta du äter under ett mål är inte för att dämpa hunger utan som belöning. Minska dina portioner successivt och mät hur många timmar det tar innan du blir hungrig.

4) Välj mat som mättar: Industrin gör medvetet mat som är lättuggad och lättklunkad. Socker och snabba kolhydrater mättar inte länge. Fullkorn, fiberrika grönsaker och protein ger snabb och lång mättnad. Fett ger också lång mättnad men det dröjer innan mättnaden slår till. Ät därför långsamt.

 5) – Varje kväll ska man fråga sig: Vad har hänt i dag? Vilka situationer har gjort mig arg, upprörd, ledsen och så vidare? Hur har jag ätit i dag?