Begreppet ”ett destruktivt narcissistiskt mönster” kan definieras som ett mönster av beteenden och attityder som avspeglar en narcissistisk personlighetsstörning, fast beteendena och attityderna är färre och/eller mindre intensiva.

Ändå påverkar dessa beteenden och attityder de människor som är i en nära relation till personen, eller som måste umgås med personen på regelbunden basis, på ett mycket negativt sätt. Mönstret av beteenden och attityder är sådant att andra upplever en betydande frustration, ilska och känslor av att inte duga eller räcka till. Andra känner sig belagda med skuld och skam, kritiserade, nedvärderade och förnedrade i sina relationer och interaktioner med en person som lider av ”ett destruktivt narcissistiskt mönster”. Destruktiv narcissism är ett helt kluster av beteenden och attityder – inte bara ett eller två obehagliga beteenden eller attityder. Det är genom din reaktion på personen över tid, samt genom verifikation av andra människor som har liknande reaktioner som du har, som du kan börja identifiera någon med ”ett destruktivt narcissistiskt mönster”.

Det destruktiva narcissistiska mönstret kan bestå av flera av följande

Ordet han kan överallt ersättas med ordet hon.

 • Vänder varje samtal till att handla om honom själv, allt kretsar runt personen
 • Förväntar sig att du ska uppfylla hans känslomässiga behov
 • Ignorerar effekten hans negativa kommentarer har på dig
 • Kritiserar dig ständigt, eller läxar upp dig, och tror att han vet vad som är bäst för dig
 • Fokusera på att skylla ifrån sig, snarare än att ta ansvar för sitt eget beteende
 • Förväntar sig att du står beredd att rycka in för att uppfylla alla hans behov
 • Är alltför engagerad i sina egna hobbies, intressen, eller i sitt missbruk, och ignorerar dina behov
 • Har stort behov av uppmärksamhet
 • Skryter, surar, klagar, retas på ett olämpligt sätt, är teatralisk, högljudd och stormig
 • Kan inte begrunda sina egna misstag. Kan inte hantera kritik och blir arg för slippa ta till sig kritiken
 • Blir arg när hans behov inte kan tillgodoses och får vredesutbrott eller skräms
 • Har en attityd av ”Allt du kan göra, kan jag göra bättre”
 • Psykar och trycker ner dig för att behålla övertaget och verka viktig
 • Agerar på en förföriskt sätt, eller är överdrivet charmig
 • Är fåfäng och fiskar efter komplimanger. Förväntar sig att du ska beundra honom
 • Är inte nöjd om han inte har ”den största” eller ”det bästa”
 • Söker status. Spenderar pengar för att imponera på andra
 • Glömmer vad du har gjort för honom, men påminner dig ständigt om vad du är skyldig (ska återgälda) honom (för)
 • Försummar familjen för att imponera på andra. Har allt, gör allt: Är en fantastisk person på alla sätt i syfte att få beundran
 • Hotar att överge dig om du inte går med på vad han vill
 • Lyder inte lagen. Anser sig själv stå över lagen. Lagen gäller inte honom
 • Förväntar sig inte att bli straffad när han försummat att följa anvisningar, eller inte anpassat sig till gällande riktlinjer
 • Ignorerar dina känslor. Säger att du är alltför känslig eller lättstött om du uttrycker dina känslor
 • Kan inte lyssna på dig och kan inte tillåta dig att ha åsikter
 • Är mer intresserad av sina egna angelägenheter och intressen än dina
 • Är oförmögen att se saker ur någon annans synpunkt än sin egen
 • Försöker att få dig att känna dig dum, hjälplös och oduglig när du gör saker på egen hand
 • Har dålig självinsikt och kan inte se hur hans själviska beteende påverkar dig
 • Har ytliga känslor och intressen
 • Utnyttjar andra med lögner och manipulationer
 • Använder känslomässig utpressning för att få vad han vill

Punkterna ovan gäller alltså inte specifikt narcissistisk personlighetsstörning, utan vad Nina Brown kallar ”the destructive narcissistic pattern”. Många jakande svar betyder alltså inte att någon är personlighetsstörd, utan att personen  uppvisar ett ”destruktivt narcissistiskt mönster”. Detta är inget personlighetstest som kan användas för att sätta diagnos på någon.