Skam är en svår känsla att bära eftersom den angriper  vår självrespekt.

Skam, till skillnad från att skämmas, är en djupt rotad känsla av att inte vara älskad, att inte duga och/eller en känsla av avsky inför den man är. En person som upplever skam är ofta underlägsen och känner sig otillräcklig. Skammen ligger under ytan och saboterar livet för många människor.

Skam är något av det svåraste som finns att leva med och ta itu med. Ofta sitter den så djupt inne, begravd under så många lager av rädsla att den tar lång tid att läka. Det är svårt att möta något som man inte vill ska finnas, som inte får finnas. Skammen gör allt för att skydda sig från att bli sedd!

Skuld och att känna skuldkänsla beskrivs ibland som en inre kompass som talar om för oss när vi har gjort något fel enligt samhällets normer och moral. Skuld kan, till skillnad från skam, gottgöras genom handling. Ibland uppstår en osund skuld dvs. när du känner skuld för något som inte tillhör dig, du tar ansvar för vad andra gör eller har gjort. Du har svårt att identifiera din gräns och tar ofta även ansvar för andras känslor.

Varför har vi då skam och skuldkänslor? De flesta människor upplever måttliga mängder med skam och skuld i sin vardag. Detta är naturligt eftersom världen vi lever i ger upphov till situationer som kan tolkas på fler olika sätt av olika människor. Anledningen till att vi känner skam och skuldkänslor är för att i måttliga mängder leder de till positiva handlingar och egenskaper hos oss människor. Dessa positiva egenskaper och handlingar är altruism, dvs. att vara snäll mot andra utan att ha bakomliggande motiv eller önskningar, utveckling av en moral, och skam och skuldkänslor minskar också våra våldsamma impulser.

Ett stort problem med skamkänslor är att de kan leda till aggressiva handlingar hos oss. Detta kan ha att göra med att när man känner skam upplever man det som att man har blivit förödmjukad och att alla runtomkring en ser ner på en. Ett sätt att hantera denna situationen på är att genom aggressiva handlingar försöka få upprättelse för oss själva gentemot andra i vår omgivning.

Från skam till självrespekt

När vi börjar prata om vår  skam så förlorar skammen sitt värde och kommer så småningom att försvinna. Det finns fyra viktiga förmågor som är nödvändiga att utveckla för att finna den självrespekt som kan ersätta skammen;

  • Positiva självbilder
  • Hantera sin inre kritiker/inre dömande röst
  • Kunna sätta kärleksfulla gränser gentemot omgivningen
  • Förmågan att trösta sig själv